Pro dárce

 

Existence a činnost YMCA Familia je i přes grantovou podporu závislá i na Vašich darech. Dovolujeme si k tomu vyzvat ty z Vás, kteří by chtěli finančně podpořit naši činnost a pomoci i rodinám, které by se z finančních důvodů nemohly akcí YF účastnit. Dar lze zaslat na účet č. 2400151181/2010 se specifickým symbolem 900. Můžete jej rovněž předat přímo na místě konání akcí nebo v naší kanceláři Plechl - Klášter Fortna Hradčasnké náměstí 3, Praha 1, 118 00.

Všem dárcům předem děkujeme, potvrzení o daru Vám na požádání vystavíme (kontaktujte nás na sekretariat@familia.cz).

Naše akce bychom samozřejmě nemohli realizovat bez vydatné podpory našich dobrovolníků, kteří se na realizaci akcí podíleli. Velký dík patří všem, kteří svým nasazením spoluvytvářeli atmosféru těchto setkání, již účastníci velmi oceňují. Jsou to v první řadě přednášející a vedoucí workshopů, ale i mnozí spolupracovníci, kteří se starají o organizační a technickou podporu tak dobře a ochotně, že celý průběh složitých akcí působí zcela samozřejmě a bezstarostně. A nesmíme zapomenout poděkovat vůbec všem účastníkům, protože právě oni nesou jednoznačnou zásluhu na fungování těchto aktivit – právě aktivní účastí, otevřeností a ochotou pracovat na rozvoji svých vztahů a osobnostním růstu. Že jsou ochotni přispět předáváním a sdílením svých zážitků a zkušeností.