Lektorský tým

 

Odborní spolupracovníci a konzultanti:

Mgr. Mgr. MUDr. Ludmila Bartůšková

 
PhDr. Ing. Inka Hanušová PhD.
Ing. Mgr. Zdena Hegrlíková  
Dr. Ing. Ladislav Heryán ThD.
Mgr. Václav Vacek
ThLic Mgr. Petr Glogar
PaedDr. Michael Chytrý   

 

Lektoři programů:

PhDr. Ludmila Trapková – Chválová

MUDr. Vladislav Chvála

Mgr. Mgr. Ing. Peter Tavel, PhD.

Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc.

PhDr. Veronika Čermáková

PhDr. Vendula Junková

PhDr. Petr Goldmann

JUDr. Ivana Doubková

Mgr. Tomáš Roule

 

a mnozí další