Granty

V roce 2017 naši činnost podpořily:

YMCA v ČR - Vnitřní grant 69.600,--Kč

V roce 2016 naši činnost podpořily:

YMCA v ČR - Vnitřní grant 49.200,--Kč

V roce 2015 naši činnost podpořily:

YMCA v ČR - Vnitřní grant 63.900,--Kč

 V roce 2014 naši činnost podpořily:

YMCA v ČR - Vnitřní grant 86.500,--Kč

YMCA v ČR - grant Ministerstva školství: 35.400,--Kč (na práci s mládeží).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Popis projektů občanského sdružení YMCA Familia v roce 2013

Programy pro posílení partnerských vztahů a funkční rodiny

V roce 1997 jsme poprvé pořádali Manželská setkání, týdenní kurz pro posílení partnerských vztahů podle finského modelu z 80. let. Postupně se projekt rozšířil jak o navazující programy pro páry, tak také o speciální akce zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Téměř veškerá organizace těchto akcí tkví v dobrovolnické práci základního týmu a více než dvaceti provázejících párů. Semináře lektorují zkušení odborníci. V navazujícím projektu, viz níže, proškolují také dobrovolnický tým. Letošní novinkou jsou tři přednáškové večery a Den rodin.
Smyslem projektu je posílit stabilitu partnerství a rodin.

Projekt podporují:

Ministerstvo práce a sociálních věcí 143.309,--Kč
 - podpora je určena zejména na lektorné.

 

Dobrovolníci pro pomoc rodinám

V projektu Programy pro posílení partnerských vztahů a funkční rodiny.
Náš stěžejní projekt Programy pro posílení partnerských vztahů a funkční rodiny by se neobešel bez dobrovolnické práce desítek osob. Jednu s dobrovolnických skupin tvoří dobrovolnické manželské páry, které moderují skupinkové workshopy, jež navazují frontální část programu, obvykle přednášku. K tomu potřebují podporu jak materiální, tak v oblasti vzdělávání. Druhou důležitou dobrovolnickou skupinou jsou mladí dobrovolníci od 18 do 30 let, kteří se zejm. během Letního 9denního kurzu pro manžele starají o jejich děti – od kojenců až po teenagery. I oni potřebují ke své činnosti proškolovat a materiálně vybavit. 
Projekt má dva stěžejní cíle – jednak podpořit účastníky Programu pro posílení partnerských vztahů a funkční rodiny a jednak nabízet mladým lidem smysluplnou činnost a pozitivní trávení volného času.

Projekt podporují:

Ministerstvo vnitra 45.000,--Kč –ymca podpora je určena zejm. na pojištění a vzdělávání dobrovolníků.
Vnitřní granty Ymca v ČR 82.700,--Kč

 

Oba projekty jsou dále financovány z účastnických poplatků a darů. Všem dárcům děkujeme!