Pečouni

Souběžně s Manželskými setkáními, akcemi pro muže a ženy se vyvíjela i aktivita mladých dospělých lidí kolem 20-ti let, tzv. pečovatelů. Původně tito dobrovolničtí pracovníci na týdenních akcích Manželských setkání zajišťovali hlídání dětí, aby rodiče získali čas pro své vzdělávání. Přestože se pečovatelé přímo neúčastnili programu pro manžely, autenticky vnímali jeho účinnost a smysl, takže mnozí z nich se třeba na Manželáky vraceli i jako manželé. Pečovatelé měli od začátku na akcích i svůj program, který jim umožňoval pracovat na osobnostním růstu, vzdělávat se a tmelit kolektiv ve skutečně přátelsky atraktivní společenství. Postupem času docházelo i k rozvoji jejich vlastních aktivit – vzdělávání, workshopů, výchovy k zodpovědnému životu. Pečovatelé již řadu let mají svůj vlastní celoroční program, který se zabývá jak přípravou na práci s dětmi, tak vytvářením přátelských vztahů a duchovními programy.

Samostatnou kapitolou je práce s dětmi ve věku 12 - 18 let, pro které je na základě dlouholetých zkušeností na Manželských setkáních vytvářen samostatný program. Tato aktivita vznikla z přání rodičů, aby i děti, které by již nemuseli brát na kurz s sebou, mohly prožívat společenství a byly formovány sociálně i duchovně, přitom formou, kterou i sami dospívající oceňovali.