O nás

Manželská setkání

Hlavním programem aktivit pro manžely jsou pravidelná letní Manželská setkání, která mají za cíl obnovit a prohloubit partnerské a rodičovské vztahy.  Jedná se o osmidenní aktivitu pro manželské páry i pro nesezdané partnery, kteří žijí v trvalém vztahu. Kurz je veden v duchu křesťanských zásad, ale je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat a prohloubit svůj vztah. Program je určen všem, bez rozdílu věku.
 

Manželská setkání jsou vedena jako laická aktivita. Přednášejícími jsou manželé, kteří neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním životním příběhem. Po celou dobu akce je ovšem k dispozici i tým zkušených odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný terapeut, lékař a kněží s bohatými zkušenostmi v oblasti partnerských vztahů. Tým je připraven nabídnout pomoc nejen na místě, ale i doporučit následné kroky, případně nabídnout kontakty na další odborníky.
 

Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole Marriage Ministries, který inspiroval podobné aktivity v mnoha evropských státech a nejen v Evropě. V ČR působí od konce 80. let, náš tým pořádá kurzy od roku 1997.
 

Program Manželských setkání je věnován tématům jako hledání zdravého sebevědomí, uspořádání priorit a životních hodnot, role odpuštění v každém partnerském vztahu, odstranění chyb v komunikaci, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, sexualita a další.
 

Přednášky ze širokého okruhu témat vzájemných vztahů muže a ženy jsou doplněny skupinovou prací. Účastníci se scházejí ve skupinkách tvořených 3 – 4 páry, kde se společně zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obohacují o zkušenosti.
 

Pro zájemce funguje i nabídka duchovního programu s úzkou souvislostí s obnovou partnerských vztahů. Zahrnuje přednášky, společné modlitby, bohoslužby i příležitost k osobním rozhovorům s kněžími. V průběhu týdne funguje i nabídka přidružených sportovních a kulturních aktivit – divadlo koncert, volejbalový a fotbalový turnaj a další.
 

Děti, pro které nelze zajistit jiné hlídání, je možné vzít s sebou. Program a péči o děti zajišťují pečovatelé, jejichž aktivitě je věnován samostatný oddíl.