Programy pro manžele

e-mail: ms@familia.cz

tel.: +420 602 212 734 

Zdeňka Hegrlíková

tel.: +420 606 745 048 

Karel Plechl