Přednáška MUDr. L. Chvály a PhDr. L. Trapkové

19.05.2015 13:03

Přednáška a setkání v rámci projektu „Člověk v dialogu“

MUDr. L. Chvály a PhDr. L. Trapkové

 

"ČAS UVNITŘ - ČAS VNĚ"

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 19. 5. 2015 v 19 hodin

Proč máme stále méně času? Je čas faktorem, který omezuje lidské možnosti? Co se stalo s časem a co s námi v čase? Proč
rozlišovat čas uvnitř a čas vně rodiny? Existují nemoci z nedostatku času, hypokairózy?
Nad podobnými otázkami se budou volně zamýšlet rodinní terapeuti PhDr. Ludmila Trapková a MUDr. Vladislav Chvála, kteří
pracují již dvacet let především s rodinami s psychosomatickým onemocněním. Vyučují rodinnou terapii v Institutu rodinné terapie
a psychosomatické medicíny v Liberci. Společně napsali Rodinná terapie psychosomatických poruch (2004), Rodinná terapie
a teorie jin-jangu (2008) a Žena a muž v rodině – rozhovory (2015).

Záznam s přednášky ke stažení: www.familia.cz/familia/ke-stazeni/

Projekt „Člověk v dialogu“ chce nabízet prostor, kde se můžeme potkávat a hovořit. Prostor, kde můžeme vyslovovat názorově odlišné postoje a ve své odlišnosti objevovat bohatství druhého člověka.
Prostor, který se na první pohled může jevit jako posvátný (sakrální) a jakoby odtržený od profánního života ulice (tam venku). A přesto nám jde o propojování a hledání spojnic mezi těmito dvěma světy. Jen tak můžeme do hloubky objevovat, kým člověk skutečně je. Kostel Pražského Jezulátka se nám zdá příhodný právě proto, že sám hovoří o důstojnosti člověčenství a člověka, o Ježíši Kristu v jeho lidství.

Člověk stojící s odpovědností v rodině, ve společnosti a ve světě. Ve své velikosti, jedinečnosti a originalitě, ale také ve své křehkosti a konečnosti. Člověk jako otázka, na kterou hledá odpověď. Člověk vedoucí dialog se sebou samým, s druhými a také s tím Nejvyšším.