Přednáška MUDR. et PhDr. Jana Poněšického

21.04.2015 12:38
Přednáška a setkání v rámci projektu „Člověk v dialogu“
MUDr. et PhDr. Jana Poněšického

 

"MŮJ SVĚT - TVŮJ SVĚT"

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1
Doba konání: úterý 21.4.2015 v 19 hodin
 
Přednášel psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, autor řady oceňovaných publikací z oblasti psychologie, psychosomatiky

a filosofické antropologie. Věnuje se například tématům agrese, násilí a moci, mužství a ženství. Pracuje na psychosomatických
klinikách v Německu, přednáší na psychoterapeutické fakultě v Drážďanech, na PVSPS a FHS UK v Praze.

Záznam s přednášky ke stažení: cms.ymca-familia.webnode.cz/familia/ke-stazeni/

Projekt „Člověk v dialogu“ chce nabízet prostor, kde se můžeme potkávat a hovořit. Prostor, kde můžeme vyslovovat názorově odlišné postoje a ve své odlišnosti objevovat bohatství druhého člověka.
Prostor, který se na první pohled může jevit jako posvátný (sakrální) a jakoby odtržený od profánního života ulice (tam venku). A přesto nám jde o propojování a hledání spojnic mezi těmito dvěma světy. Jen tak můžeme do hloubky objevovat, kým člověk skutečně je. Kostel Pražského Jezulátka se nám zdá příhodný právě proto, že sám hovoří o důstojnosti člověčenství a člověka, o Ježíši Kristu v jeho lidství.

Člověk stojící s odpovědností v rodině, ve společnosti a ve světě. Ve své velikosti, jedinečnosti a originalitě, ale také ve své křehkosti a konečnosti. Člověk jako otázka, na kterou hledá odpověď. Člověk vedoucí dialog se sebou samým, s druhými a také s tím Nejvyšším.