Povídání s paní doktorkou Junovou

28.02.2014 17:56

Ve čtvrtek 27. února se konalo další školení našich pracovníků - provázejících párů. Tentokrát opravdu velice milé, neboť hostem byla PhDr. Hana Junová, okřídleně řečeno "první dáma" české psychologie, prakticky vzato jedna ze zakladatelů domácí psychoterapie.

Paní doktorka nás velice potěšila, samozřejmě i proto, že z jejích úst zaznělo, "že to děláme dobře" a že naší aktivitě moc fandí. Ale nesmírně potěšující byla i její přednáška a následné odpovědi na mnohé otázky. PhDr. Junová sice na závěr sebeironicky poznamenala, že nám vlastně hodinu radila, jak nemáme nikomu radit, ale všichni účastníci se shodli na tom, že pro ně bylo setkání podnětné, obohacující a že je oslovilo charisma přednášející dámy.

Doufáme, že se s paní doktorkou ještě sejdeme na mnoha podobných akcích!