Manželská setkání 2023

20.01.2023 13:49

Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání (dále MS nebo „Manželáky“),

moc nás těší, že uvažujete o naší akci. Takzvaný letní kurz je osmidenní program (sestávající z přednášek a setkání v skupinkách), o kterém účastníci každoročně vypovídají, že je oslovil otevřeností, atmosférou přijetí, schopností představovat i nelehká témata s osvobozujícím humorem a tím, že místo pouček z knih obohacuje osobními zkušenostmi. Předpokládáme, že i vy jste se o Manželská setkání začali zajímat na základě doporučení přátel…

Termín tzv. „pražského“ kurzu YMCA Familia: pátek 11. srpna (večer) – sobota 19. srpna 2023 (oběd)

Místo konání: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Pro koho je kurz určen?

Program je podnětný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém vzájemném vztahu. Má přinést nové impulzy, sloužit k prohloubení či obnovení vztahu. Kurz MS má dlouholetou tradici, která vychází z mezinárodních aktivit Whole Marriage Ministries (původně z Finska). Vychází z křesťanského prostředí, ale rozhodně se nejedná o nějakou náboženskou akcí – řešíme vztahy, nikoliv náboženství. Nicméně je obvyklé, že většinu účastníků tvoří křesťané různých denominací nebo sympatizanti.

  • Pokud řešíte závažnou manželskou krizi (např. jste v rozvodovém řízení), zvažte, zda by nebylo lepší napřed vyhledat péči odborníků.
  • Pokud jste v současnosti (či nedávné minulosti) v odborné péči psychologa případně psychiatra, není to jistě překážkou účasti, ale je nutné konzultovat účast s daným odborníkem a s organizátory.

Podepsanou přihlášku zašlete co nejdříve, obvykle míváme velký převis poptávky, ale budeme se snažit kurz připravit pro co největší počet účastníků – záleží samozřejmě na tom, kolik rodin pojede i s dětmi a na dalších faktorech. Po přihlášení Vám pošleme potvrzující mail.

Každý blok tvoří přednáška a diskuze ve skupince. Kurz je koncipován jako celek, s jasnými návaznostmi – proto není možné absolvovat jenom část, nebo kurz zkracovat…

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Odlišnosti mužů a žen, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita a Pozornosti. Přednášející manželské páry v nich nenabízejí jen teorii, ale hlavně svědectví z vlastního života. Následným sdílením ve skupinkách provázejí zkušené manželské páry, které ale nejsou lektory, sami řeší své manželství a pouze moderují společné zamýšlení nad jednotlivými tématy.

Během celého týdne je naší snahou využít maximálně prostor kurzu – jak pro sdílení, tak pro soukromí a rekreaci – aby spolu partneři mohli strávit vzácný čas.

Děti na kurzu

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Dítě v kočárku bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti budou rozděleny podle věku a pohlaví do skupinek. Pestrý program připravují zdatní mladí pečovatelé (tzv. „pečouni“) – školení dobrovolníci, kteří se již během roku na tuto činnost připravují, a o vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu.

Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva. Ze zkušeností účastníků vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohli absolvovat bez dětí. V neposlední řadě platí i to, že místa, která jsou obsazena dětmi, není možné nabídnout dalším manželům

Ceník MS 2023

Jak se dalo očekávat, ceny oproti loňsku vzrostly… Hledáme ale způsoby, jak umožnit účast i párům v náročnější finanční situaci, především díky drobným i větším dobrodincům, kteří Manželská setkání podporují. Přáli bychom si, aby cena nemusela být hlavním kritériem pro rozhodnutí, zda se MS zúčastnit nebo ne.

Dospělý:   7.500,-   (= pár: 15.000,-)

Rozdělení dětí podle věku, objednané stravy či lůžka a rozdělení pečovatelů (individuální nebo skupinkový):  

A: 13-18 let = narození mezi 12.8.2005 - 11.8.2010 (vždy plná strava, lůžko): 6.800,-  

B: 3-13 let = narození mezi 12.8.2010 - 11.8.2020 (plná strava, lůžko, skupinka):  6.800,-  

C: 3-12 let = narození mezi 12.8.2010 - 11.8.2020 (poloviční strava, lůžko, skupinka): 6.200,-  

D: do 3 let = narození mezi 11.8.2020 - 11.2.2022 (poloviční strava, lůžko): 6.000,-   

E: do 3 let = narození mezi 11.8.2020 - 11.2.2022 (pol. strava, bez nároku na lůžko): 4.900,-   

F: kojenec narozený 11.2.2022 a poté (bez lůžka a stravy):  3.500,-

 

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.

                                          Za všechny, kdo se podílejí na přípravě MS,

Dita a Tomáš Kučerovi, Markéta a Štěpán Markovi, Hana a František Sobotkovi a Carlos Plechl

Přihlášku naleznete ZDE

 

Důležité kontakty:

Karel Carlos Plechl

tel.: 606 745 048

 

případně Tomáš Kučera

tel.: 777 222 083 (spíše navečer)

 

 

YMCA Familia – Klášter Fortna

Hradčanské náměstí 3

118 00, Praha 1

e-mail: ms@familia.cz