Glotrach - seminář pro manželské páry (26. - 29.5.2016)

16.06.2016 13:17

Ve dnech 26. - 29.5.2016 se v Třešti u Jihlavy uskutečnil třetí ročník tzv. Glotrachu. Seminářem provázeli zkušení odborníci: Manželé PhDr. Ludmila Trapková-Chválová, MUDr. Vladislav Chvála a P. Petr Glogar.  

Manželé PhDr. Ludmila Trapková-Chválová a MUDr. Vladislav Chvála mají bohatou a dlouholetou praxi v práci s rodinami a partnerskými vztahy a patří k nejpřednějším českým rodinným terapeutům;   P. Petr Glogar 

V době, kdy existují kurzy, na co si vzpomenete (a na co si nevzpomenete, to vám určitě někdo doporučí nebo se slevou nabídne), je těžké zaujmout. Navíc kurzem o rodině? Nechat za sebou všechny starosti, nedotažené úkoly, plány, předat někomu na hlídání děti a sednout si celkem nepohodlně na několik hodin mezi masu a poslouchat – to chce vážně silnou touhu. Po čem vlastně?

Rodinu často považujeme za samozřejmost, která byla, je a bude. Obvykle s ní máme nějakou svoji zkušenost. Co zásadního může kurz „Odolnost a slabiny rodiny v občanské společnosti“ říci lidem, kteří v rodinách strávili převážnou část života?

Na to, že to nebude další z rodiny obecných kurzů na téma, jak je rodina důležitá a co dělat, aby se nám v rodině lépe žilo, jsme si už sáhli na minulých dvou Glotraších. Naši přátelé, Lída Trapková-Chválová a Vláďa Chvála, kteří byli omylem (?) překřtění na „manželé Trapkovi“, přednášeli i diskutovali s davem v sálu, Petr Glogar hezky zasadil téma do duchovního kontextu a my účastníci jsme zase mohli ochutnat dobré plody jejich mnohaleté práce.

Původně jsem si chtěl dělat poznámky a uchovat si nejdůležitější myšlenky na později. Ale jak chcete chytat životy celých rodů do nějakých poznámek? V průběhu kurzu bylo položeno mnoho záměrně provokativních otázek, co se týče rodiny v naší současné společnosti, a účastníci velmi pozitivně kvitovali odpovědi, které nebyly založeny na ideologii, předsudcích nebo dogmatech, ale na racionálním a hlubokém poznání toho, co se v rodinách a celých rodech děje, co je potřeba, aby se v ní dělo a jaká rizika přináší, když v rodině něco nebo někdo chybí. Nebo když lidé ignorují, že při rozvodu nepřestává původní rodina existovat.

Většina nebo snad i všichni z nás, kteří jsme na Glotrachu byli, cítíme, že rodina je nějakým způsobem důležitá či posvátná. Důležité pro mne bylo, že jsem začal svému pocitu víc rozumět a uvědomit si, kde jsou zrádná zjednodušení nebo ideologický nános. A kde hrozí v mém životě úskalí a o co se můžu sám opřít. Velmi přínosné je, že na kurzu Glotrach se prostřednictvím práce ve skupinách právě daří přivést jeho účastníky k pochopení něčeho, co se právě v jeho rodině dělo a děje.

Poslední večer vznikla dobrá nálada podpořená ochutnávkou sýrů, vínem. Vznikla dvě tvrdá jádra hudebníků, kteří vytvořili skvělou atmosféru pro zpívání, povídání a došlo i na rozverný společenský tanec.

Mnoho párů, které jsme na Glotrachu s manželkou potkali, bylo tak krásných, že by podle nich mohl Otmar Oliva ztvárnit: „…aby byli jedno“. Za takový kurz díky Bohu. Jsem moc rád, že dobří lidé ještě žijí.

František Sobotka