Cyklus Rodina 21. století - II. přednáška: Mezigenerační vztahy v rodině – soužití dětí, rodičů a prarodičů

23.04.2013 14:51
 

 Mezigenerační vztahy jsou tak palčivou otázkou naší civilizace, že se dokonce podnikaly výzkumy o tom, zda soužití s nimi, dříve po staletí samozřejmé, vývoji dětí neškodí. Ukázalo se, že má-li vliv, tak kladný. Aktuálnost tématu prokázala i účast v přednáškovém sále, který byl plný k prasknutí.
Přednášející doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Egýd Tavel, PhD. se věnoval zejména třem oblastem: Proč je dobré si prarodičů cenit, Jaké jsou nejčastější příčiny neshod a Jak si vychovat dobrého prarodiče. Varoval též před očekáváním plného porozumění mezi generacemi, jehož nelze dosáhnout – vždyť vyrostly v tak jiných historických kulisách! Právě porozumění, jak náročný život za sebou prarodiče mají, a ochota vyslovit jim uznání a dát jim najevo zájem o kořeny rodiny a o jejich mládí bývá klíčem k eliminaci konfliktů.
V závěru přednášky padla i řada konrétních rad, jak si prarodiče získat.
Mezigenerační vztahy jsou tak palčivou otázkou naší civilizace, že se dokonce podnikaly výzkumy o tom, zda soužití s nimi, dříve po staletí samozřejmé, vývoji dětí neškodí. Ukázalo se, že má-li vliv, tak kladný. Aktuálnost tématu prokázala i účast v přednáškovém sále, který byl plný k prasknutí.
Přednášející doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Egýd Tavel, PhD. se věnoval zejména třem oblastem: Proč je dobré si prarodičů cenit, Jaké jsou nejčastější příčiny neshod a Jak si vychovat dobrého prarodiče. Varoval též před očekáváním plného porozumění mezi generacemi, jehož nelze dosáhnout – vždyť vyrostly v tak jiných historických kulisách! Právě porozumění, jak náročný život za sebou prarodiče mají, a ochota vyslovit jim uznání a dát jim najevo zájem o kořeny rodiny a o jejich mládí bývá klíčem k eliminaci konfliktů.

V závěru přednášky padla i řada konrétních rad, jak si prarodiče získat.

pozvánka na přednášku Egýda Tavela.pdf (3988189)