11. - 19. srpna 2023 - Letní kurz Manželských setkání (MS) - průvodní informace

20.01.2023 14:00

Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání (dále MS nebo „Manželáky“),

moc nás těší, že uvažujete o naší akci. Takzvaný letní kurz je osmidenní program (sestávající z přednášek a setkání v skupinkách), o kterém účastníci každoročně vypovídají, že je oslovil otevřeností, atmosférou přijetí, schopností představovat i nelehká témata s osvobozujícím humorem a tím, že místo pouček z knih obohacuje osobními zkušenostmi. Předpokládáme, že i vy jste se o Manželská setkání začali zajímat na základě doporučení přátel…

Termín tzv. „pražského“ kurzu YMCA Familia: pátek 11. srpna (večer) – sobota 19. srpna 2023 (oběd)

Místo konání: Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

 

Pro koho je kurz určen?

Program je podnětný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém vzájemném vztahu. Má přinést nové impulzy, sloužit k prohloubení či obnovení vztahu. Kurz MS má dlouholetou tradici, která vychází z mezinárodních aktivit Whole Marriage Ministries (původně z Finska). Vychází z křesťanského prostředí, ale rozhodně se nejedná o nějakou náboženskou akcí – řešíme vztahy, nikoliv náboženství. Nicméně je obvyklé, že většinu účastníků tvoří křesťané různých denominací nebo sympatizanti.

  • Pokud řešíte závažnou manželskou krizi (např. jste v rozvodovém řízení), zvažte, zda by nebylo lepší napřed vyhledat péči odborníků.
  • Pokud jste v současnosti (či nedávné minulosti) v odborné péči psychologa případně psychiatra, není to jistě překážkou účasti, ale je nutné konzultovat účast s daným odborníkem a s organizátory.

Podepsanou přihlášku zašlete co nejdříve, obvykle míváme velký převis poptávky, ale budeme se snažit kurz připravit pro co největší počet účastníků – záleží samozřejmě na tom, kolik rodin pojede i s dětmi a na dalších faktorech. Po přihlášení Vám pošleme potvrzující mail.

Každý blok tvoří přednáška a diskuze ve skupince. Kurz je koncipován jako celek, s jasnými návaznostmi – proto není možné absolvovat jenom část, nebo kurz zkracovat…

Obsahem přednášek jsou tato témata: Křesťanské manželství a krize, Priority, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Odlišnosti mužů a žen, Základy komunikace, Vzájemné porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita a Pozornosti. Přednášející manželské páry v nich nenabízejí jen teorii, ale hlavně svědectví z vlastního života. Následným sdílením ve skupinkách provázejí zkušené manželské páry, které ale nejsou lektory, sami řeší své manželství a pouze moderují společné zamýšlení nad jednotlivými tématy.

Během celého týdne je naší snahou využít maximálně prostor kurzu – jak pro sdílení, tak pro soukromí a rekreaci – aby spolu partneři mohli strávit vzácný čas.

Děti na kurzu

Děti, pro které nemůžete zajistit hlídání, je možné vzít s sebou. Budou mít svůj vlastní program a péči v době přednášek a práce ve skupinkách (3,5 hodiny dopoledne a 3,5 hodiny odpoledne). Dítě v kočárku bude mít každé svého pečovatele, ostatní děti budou rozděleny podle věku a pohlaví do skupinek. Pestrý program připravují zdatní mladí pečovatelé (tzv. „pečouni“) – školení dobrovolníci, kteří se již během roku na tuto činnost připravují, a o vaše děti budou pečovat bez nároku na odměnu.

Prosíme Vás však, abyste dobře zvážili účast svých dětí na kurzu, a to především proto, abyste měli dostatečný prostor pro Vás dva. Ze zkušeností účastníků vyplývá, že pro ně měl kurz mnohem větší přínos, když jej mohli absolvovat bez dětí. V neposlední řadě platí i to, že místa, která jsou obsazena dětmi, není možné nabídnout dalším manželům

 

Ceník MS 2023 (připravujeme)

Přihlášku naleznete během měsíce února ZDE

Při jakýchkoli problémech či nejasnostech nás, prosím, kontaktujte. Rádi vám zodpovíme Vaše dotazy a poskytneme bližší informace. Můžete se na nás obracet telefonicky, e-mailem nebo písemně na níže uvedené adresy.

                                           Za všechny, kdo se podílejí na přípravě MS,

Dita a Tomáš Kučerovi, Markéta a Štěpán Markovi, Hana a František Sobotkovi a Carlos Plechl

 

 

Důležité kontakty:

Karel Carlos Plechl

tel.: 606 745 048

 

případně Tomáš Kučera

tel.: 777 222 083 (spíše navečer)

 

 

YMCA Familia – Klášter Fortna

Hradčanské náměstí 3

118 00, Praha 1

e-mail: ms@familia.cz