O nás

  Potěšilo nás, že na aktivity pro muže reagovaly kladně i jejich manželky a partnerky, které oceňovaly přinos a dopad na život mužů a v důsledku i život celé rodiny. Práce mužů na vlastním rozvoji inspirovala ženy k podobnému kroku. Po jisté době i ony pocítily potřebu samostatného setkávání a práci na své roli. Vznikla samostatná aktivita, kde ženy nacházejí možnosti, jak rozvíjet v rodině své ženství a mateřství, jak opouštět nechtěné mužské role, do nichž je dnešní společnost často staví.

Našim cílem byl návrat k biblickému modelu, kde žena může být pravou ženou a muž mužem a dohromady vytvářejí vyvážené manželství, tedy biblické „jedno tělo“. Právě takový vztah podporuje zdravý vývoj dětí, které se tak následně mohou stávat dobrými matkami a dobrými otci.

I. celostátní seminář pro ženy

Celé to začalo akcí z června 2011 se zajímavým názvem "...a učinil z něho ženu". Tato první celostátní akce byla určena vysloveně pro manželky "chlapů", kteří prošli tzv. iniciací (Mužským rituálem přechodu do zralé dospělosti). Seminář pro ženy totiž vznikl na základě potřeby navázat na zmiňovanou mužskou akci, která pro mnohé byla přelomovým zážitkem, a tudíž výrazně ovlivnila nejen osobní život, ale i život páru. I proto jej zahajovali právě muži, kteří mohli vydat svědectví o tom, jak byla tato zkušenost pro jejich život důležitá.

II. celostátní seminář pro ženy

V roce 2012 se konal již druhý ročník semináře pro ženy, tentokráte čtyřdenní. Zúčastnilo se ho 110 žen ze všech krajů České republiky, znovu převážně těch, jejichž manželé prošli v minulosti programem MROP, byť zčásti byl nabídnut i dalším ženám.

Programová náplň obou seminářů sestávala z přednášek a práce v malých skupinách. Přednášejícími byli odborníci z řad rodinných terapeutů, teologů, ale i samotné ženy (které přinášely své osobní příběhy). Sjednocujícím tématem víkendů byla otázka ženství, jež se příznivě či nepříznivě rozvíjelo už v původní rodině. Po přednáškách mohly ženy o uvedeném tématu diskutovat v malých skupinách, které ve stejné sestavě pracovaly po celý prodloužený víkend.

Akce byly na místě podporovány týmem psychologů, kteří byli ženám k dispozici pro osobní rozhovory, stejně jako teologů pro rozhovory duchovní. Doplňujícím kulturním programem byly tance s tématikou navazující na probíhající seminář.