Ženy

 Potěšilo nás, že na aktivity pro muže reagovaly kladně i jejich manželky a partnerky, které oceňovaly přinos a dopad na život mužů a v důsledku i život celé rodiny. Práce mužů na vlastním rozvoji inspirovala ženy k podobnému kroku. Po jisté době i ony pocítily potřebu samostatného setkávání a práci na své roli. Vznikla samostatná aktivita, kde ženy nacházejí možnosti, jak rozvíjet v rodině své ženství a mateřství, jak opouštět nechtěné mužské role, do nichž je dnešní společnost často staví.

Našim cílem byl návrat k biblickému modelu, kde žena může být pravou ženou a muž mužem a dohromady vytvářejí vyvážené manželství, tedy biblické „jedno tělo“. Právě takový vztah podporuje zdravý vývoj dětí, které se tak následně mohou stávat dobrými matkami a dobrými otci.