Přednášky ke stažení 

1. přednáška Zacheus: Aktéři stvoření
 
 
----------------------------------------------------
2. přednáška Zacheus: Ve službě obecnému dobru
 
 
----------------------------------------------------
3. přednáška Zacheus: Spravedlivé nakládání s majetkem
 
 
----------------------------------------------------
4. přednáška Zacheus: Přednostní volba pro chudé
 
 
----------------------------------------------------
5. přednáška Zacheus: Uplatňování autority
 
 
----------------------------------------------------
6. přednáška Zacheus: Subsidiarita a participace
 
 
----------------------------------------------------
7. přednáška Zacheus: Jednota a svoboda
 
 
----------------------------------------------------
8. přednáška Zacheus: Umění křesťanského života
 
 
(pro stažení souboru klikněte na odkaz pravým tlačítkem a zvolte možnost uložit)