Přednášky

2017:

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„PLACHETNICE JAKO LABORATOŘ“

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 13. 6. 2017 v 19 hodin

Mořeplavec, výzkumník a kněz přeplul Indický oceán na stoleté plachetnici.

Můžeme společně diskutovat o vlastních hranicích, o překračování vlastního stínu, o spojování různých světů a o žití ve všech dimenzích: biologické, psychologické, sociální i spirituální.

Prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D, – psycholog, římskokatolický kněz, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

POZVÁNKA je ZDE

 

 

Zveme vás na přednášku v rámci projektu "Člověk v dialogu" 
která se bude konat v úterý 17.1. od 19 hodin v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1.
 

Přednášet bude prof. PhDr. Anna Hogenová:
Důstojnost a tekutá doba

Pravda jako správnost. Člověk jako předmět. Ve všech procesech člověka převažuje technická deskripce a kontrola. Umožňuje nám takové myšlení poznávat člověka a nahlédnout jeho důstojnost?

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka, fenomenoložka, vyučuje na Pedagogické a Husitské teologické fakultě UK.

POZVÁNKA je ZDE

2016:

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" „ČLOVĚK A UMĚLECKÉ DÍLO“

Kdy: úterý 23. 2. 2016 od 19 hodin
Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1
 

Existuje posvátné umění? Jak se rodí umělecké dílo? Jak odkrýt v symbolu duchovní skutečnost?

Velehradský sochař Otmar Oliva patří bezesporu k nejvýznamnějším soudobým českým umělcům, jejichž dílo má svůj domov v posvátném prostoru našich chrámů. S Robertem Svatoněm se budou zamýšlet nad podstatou sakrálního umění a nad tím, jak umělecké dílo vzniká. 

Pozvánka ČvD_Otmar_Oliva.pdf (179,1 kB)

 
 

Cyklus Rodina 21. století

Přednášky pořádané YMCA Familia jsou otevřené pro širokou veřejnost, doufáme, že Vás zaujmou svými tématy i osobnostmi přednášejících.

2015:

Zveme vás na přednášku: "RODINA A DOMOV"
 
Kdy: úterý 20. 10. 2015 od 19 hodin
Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1
Přednášející: Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
 

Domov jako místo, kde jsme narodili, prožili vzácné okamžiky života, kam se vracíme z práce, kde se setkáváme s druhým člověkem,blízkým nebo vzdáleným. Domov, z kterého utíkáme ven. Vytváříme domov my, anebo domov utváří nás? Jak k tomu přispívá žena a jak muž? Můžeme si něco přenést do nového domova? A co člověk, který musel domov opustit a ocitne se v cizině daleko od svého domova?

Prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. je česká filosofka a fenomenolžka, vyučuje na filosofické a husitské teologické fakultě UK.

Pozvanka přednáška Prof. PhDr. Anny Hogenové, CSc.pdf (187,8 kB)

 

 

12. března - Praha 3, Lucemburská 7 v 19 hodin"HÁDATI SE POVOLENO!"

"Neshody v rodině? Každý máme máslo na hlavě! Konflikt je dobrý..., je normální a je cestou. Potřebujeme jej ke zrání a k utváření vztahů. Jak tedy konflikty řešit???"

přednáška MUDr. Zuzany Pinďákové.pdf (677,9 kB)

 

2014:

6. listopadu   Řešení sporů v rodině, přednáška PaedDr. M. Chytrého - Praha 3, Lucemburská 7
 

27. března   Bezpečnost dětí ve virtuálním prostředí internetu a prevence, přednáška policejního experta a kurátorky pro děti a mládež - Praha 3, Lucemburská 7, od 19.30

 

Pozvánka Bezpečnost dětí na internetu.pdf (274 kB)

 

2013: 

7. listopadu   Role rodičů a dětí v období růstu a dospívání - separační proces v rodině

23. dubna   Mezigenerační vztahy v rodině – soužití dětí, rodičů a prarodičů

7. února   Návykové látky a vývojové problémy v rodině