Přednáška Prof. Mgr. M. Bárty, Dr.: "Člověk hledící vzhůru" 9.6.2015

26.05.2015 12:50

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

"Člověk hledící vzhůru"  přednáší prof. Mgr. Miroslav Bárta, Dr.

 

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 9. 6. 2015 v 19 hodin

Cesta vzhůru, náš pohled spojující pozemský a nadpozemský svět se v poslední době zásadně proměnil. Vertikální rozměr je něco, co ovládáme stále lépe. Zároveň jsme ztratili schopnost hledět vzhůru a čelit nejistotě. Jediní kdo hledí vzhůru jsou astronomové, klimatologové, ornitologové a děti při pouštění draků. My ostatní jsme na tuto komunikační spojnici rezignovali. Místo hledání, pokory a pohledu vzhůru, jsme svůj pohled zafixovali na pozemské aspekty našeho života.

 

Miroslav Bárta - egyptolog a archeolog, přednáší egyptologii na filozofické fakultě UK v Praze. V současné době je vedoucím archeologických a environmentálních projektů v oblasti Abusír v Egyptě a v Súdánu. Mezi jeho hlavní zájmy patří egyptská archeologie doby stavitelů pyramid. Z publikací, jejichž je spoluautorem, jmenujme například Něco překrásného se končí (2008), Kolaps a regenerace (2011) a Civilizace a Dějiny (2013).

 

Projekt „Člověk v dialogu“ chce nabízet prostor, kde se můžeme potkávat a hovořit. Prostor, kde můžeme vyslovovat názorově odlišné postoje a ve své odlišnosti objevovat bohatství druhého člověka.

Prostor, který se na první pohled může jevit jako posvátný (sakrální) a jakoby odtržený od profánního života ulice (tam venku). A přesto nám jde o propojování a hledání spojnic mezi těmito dvěma světy. Jen tak můžeme do hloubky objevovat, kým člověk skutečně je. Kostel Pražského Jezulátka se nám zdá příhodný právě proto, že sám hovoří o důstojnosti člověčenství a člověka, o Ježíši Kristu v jeho lidství.

Člověk stojící s odpovědností v rodině, ve společnosti a ve světě. Ve své velikosti, jedinečnosti a originalitě, ale také ve své křehkosti a konečnosti. Člověk jako otázka, na kterou hledá odpověď. Člověk vedoucí dialog se sebou samým, s druhými a také s tím Nejvyšším.

Těšíme se na vás!