Přednáška prof. Ivany Noble, PhD. „DIALOG JAKO SPOLEČNÁ CESTA DO NOVÉ DUCHOVNÍ KRAJINY“

28.02.2017 12:57

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„DIALOG JAKO SPOLEČNÁ CESTA DO NOVÉ DUCHOVNÍ KRAJINY“

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: středa 8. 3. 2017 v 19 hodin

Ztráta stálosti, pevných hodnot, opor ve společnosti, trvalých vztahů i pracovních míst patří k charakteristickým rysům “tekuté” společnosti naší doby. Jsme konfrontováni s nárokem být trvale k dispozici. Nová média s sebou přinesla nejen nové možnosti, ale i nové závislosti a nové způsoby jak manipulovat to, k čemu se chováme, jako by to byla skutečnost. Kde hledat a nacházet ticho a vnitřní prostor nezbytné pro dialog s Bohem i s druhým člověkem? Jak se vyhnout pokušení obývat iluzorní světy, abychom neztratili duchovní radost? Abychom se sobě navzájem nestali cizinci a abychom nezapomněli na solidaritu s potřebnými?

Prof. Ivana Noble, PhD. – teoložka, farářka Československé církve husitské, pedagožka na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy

POZVÁNKA je ZDE