Přednáška prof. Ing. Mgr. Mgr. Petera Tavela, Ph.D, „PLACHETNICE JAKO LABORATOŘ“

01.06.2017 13:50

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„PLACHETNICE JAKO LABORATOŘ“

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 13. 6. 2017 v 19 hodin

Mořeplavec, výzkumník a kněz přeplul Indický oceán na stoleté plachetnici.

Můžeme společně diskutovat o vlastních hranicích, o překračování vlastního stínu, o spojování různých světů a o žití ve všech dimenzích: biologické, psychologické, sociální i spirituální.

Prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D, – psycholog, římskokatolický kněz, dominikán, děkan Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. 

POZVÁNKA je ZDE