Přednáška MUDr. et PhDr. Jana Poněšického "Život se stresem"

12.10.2016 14:48

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„ŽIVOT SE STRESEM“,

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 18. 10. 2016 v 19 hodin

V dnešní době žijeme nejenom v neustálém stresu, nýbrž i se stresem, na který jsme si zvykli a jehož velkou část sotva vnímáme. Dokonce jej potřebujeme a sami si jej vyrábíme. Stresujeme se i tím, když se zabýváme neuspokojivou minulostí či obavami z budoucnosti a řešení současných zátěžových situací odkládáme. Stres vzniká i frustrací našich potřeb. Chronický stres nám bere energii a vede k nemocem. Jak se s tím vyrovnat? Jak se vyrovnat se současnou nejistotou a ohrožením dosavadních hodnot, které jsou relativizovány?

MUDr. PhDr. Jan Poněšický, PhD. – lékař, psycholog a psychoterapeut, autor řady oceňovaných publikací z oblasti psychologie, psychosomatiky a filosofické antropologie. Věnuje se například tématům agrese, násilí a moci, mužství a ženství. Pracuje na psychosomatických klinikách v Německu, přednáší na psychoterapeutické fakultě v Drážďanech, na PVSPS a FHS UK v Praze. V posledních letech je častým vítaným hostem u Pražského Jezulátka.Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu"