Přednáška Marka Orko Váchy: „Tvůrce tvoří tvůrce“

18.05.2016 13:17

 Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„Tvůrce tvoří tvůrce“

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: středa 25. 5. 2016 v 19 hodin

Cokoli Bůh v příběhu o stvoření v šesti dnech stvoří, tomu dá nějaký úkol. Klenba, země, zelené rostliny i vody dostávají vždy do vínku i kus stvořitelského charismatu. Bůh netvoří mramorové sochy, jakkoli by byly krásné. Tvůrce tvoří tvůrce. Zadáním člověka je být obrazem Božím, a jeho úkolem nic menšího, než ruku v ruce s Bohem dokončovat stvoření svě-ta. Otázka „kdo je člověk“ je dnes palčivější než kdy jindy. Židovsko-křesťanská tradice staví člověka velmi vysoko – jako obraz Boží, jako chrám Ducha svatého.

Marek Orko Vácha – kněz, přírodovědec, pedagog a spisovatel. Je farářem lechovické farnosti, farním vikářem Římskoka-tolické akademické farnosti přikostele Nejsvětějšího Salvátora a přednostou Ústavu etiky na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Věnuje se tématům evoluční biologie a lékařské a environmentální etiky.

 

Pozvánka