Přednáška Jana Poněšického „O dobru a zlu, lásce a nenávisti“

08.01.2016 12:46

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„O dobru a zlu, lásce a nenávisti“

Místo konání: kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: středa 19. 1. 2016 v 19 hodin

Existuje dobro a zlo jako takové či jen dobří a zlí lidé - ale kdo o tom rozhoduje co je dobré a co nikoli? Proč je člověk schopen se povznést nad své individuální potřeby, být věrný, nezištný a odpovědný a zároveň i krutější a destruktivnější nežli zvířata? Mají násilí i láska stejné kořeny a jak obé v člověku vzniká? Co je podmínkou zralé lásky a co jí stojí v cestě? Jak vypadá naše dnešní situace ohledně vítězství lásky a svobody nad nenávistí a nespravedlností?

Jan Poněšický - psycholog, psychoanalytik a psychoterapeut, autor řady oceňovaných publikací z oblasti psychologie, psychosomatiky a filosofické antropologie. Věnuje se například tématům agrese, násilí a moci, mužství a ženství. Pracuje na psychosomatických klinikách v Německu, přednáší na psychoterapeutické fakultě v Drážďanech, na PVSPS a FHS UK v Praze. V posledních letech je častým vítaným hostem u Pražského Jezulátka.

Pozvanka Jan Poněšický O dobru a zlu, lásce a nenávisti.pdf (180,4 kB)