Přednáška Heleny Klímové: „DO TŘETÍHO A ČTVRTÉHO POKOLENÍ aneb cesta proměny traumatického zážitku v rodině“

07.09.2016 13:03
Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 

„DO TŘETÍHO A ČTVRTÉHO POKOLENÍ  aneb cesta proměny traumatického zážitku v rodině“

Místo konání: v kostele Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: středa 20. 9. 2016 v 19 hodin

V desetiletích po druhé světové válce se ukázalo, že různé projevy pokolení poválečných, jak poruchy, tak projevy pozitivní, mohou představovat odpovědi na situace, které prožili nejen rodiče, ale i předkové o více generací zpět. Jednalo se původně o traumata, která svou ničivostí přesahovala obranyschopnost jedince a rodiny a zůstala neodčiněná, nezpracovaná a často popřená. Rodiče chtěli děti chránit tím, že svá traumata nesdělí, umlčí: dialog v rodině potom obsahoval tabuizované oblasti, zejména emoce, intimitu. Nicméně ty emoce, které skrze tabuizování ztratily své příběhy, svá slova, setrvávají v podobě němé potlačené energie. Ta se městná a buď ničí těla svých posledních nositelů v podobě psychosomatické poruchy, anebo inspiruje aktivity různého druhu. Mohou to být projevy destruktivní. Mohou to být i projevy tzv. posttraumatického růstu, vědomá snaha obracet špatnou situaci v dobrou. Ty je třeba odlišit od projevů identifikace s agresorem (např. tehdy, kdy jedinec je veden setrvalým pocitem viny). Rozpoznávacím znamením je schopnost prožívat lásku k druhému i k sobě stejnou měrou. Přednáška obsahuje lidské příběhy.

Mgr. Helena Klímová je psychoterapeutka, skupinová analytička a publicistka. Zabývá se traumatem holocaustu včetně transgeneračního přenosu a jeho terapií. Je signatářkou Charty 77, členkou České společnosti pro psychoanalytickou psychoterapii a čestnou prezidentkou Rafael Institutu.

Pozvánka