PF 2021

01.01.2021 13:06

Dalo nám to letos poměrně hodně práce... Nedobrovolně ochuzeni o mnoho dosavadních jistot, a přesto (a právě proto) jsme mohli zakusit hlubokou radost, a to doslova i symbolicky. Z každého darovaného sousta, podané vody, gestem vyjádřeného soucitu s nemocnými a opuštěnými, z každé projevené laskavosti, ze slunečního paprsku nebo rozkvetlé sedmikrásky. Každý kousek stvoření, všechno, co jsme utvářeli a co procházelo našima rukama, to vše se nám v uplynulém roce stávalo svátostí. Tedy viditelným znamením Boží přítomnosti, a že toho nebylo málo. Jsme neskutečně bohatí.                                                                        

Život sám nám poskytl mnoho moudrých zkušeností, naučil nás neuvěřitelnému množství dovedností, které bychom se dlouho a pracně učili a nebo se je nenaučili vůbec. Právě proto můžeme hledět vstříc novému. Vzpřímeni a s otevřeným hledím. A vědět, že na život nejsme sami. 

Těšíme se, že se budeme scházet nejen online, ale offline.

Vše dobré do nového roku    Váš tým YMCA Familia

 

PF v elektronické podbě včetně krásných fotek je ZDE