Přednáška: Jana a Jindřich Kalinovi: „Jde dělat správnou věc (manželství) správně?“

03.03.2016 09:19

Zveme vás na přednášku a setkání v rámci projektu "Člověk v dialogu" 
„Jde dělat správnou věc (manželství) správně?“

Místo konání: kostel Pražského Jezulátka, Karmelitská 9, Praha 1

Doba konání: úterý 15. 3. 2016 v 19 hodin

Dnes se často hovoří a píše o tom, že se klasický model rodiny a manželství přežil. Manželé Kalinovi nejsou žádnými odborníky

na psychologii ani na problematiku manželství či vztahů. Ve svém povídání se s námi podělí o své zkušenosti, jak v dnešní „krizi

rodiny“ žijí a vypořádávají se s ní. Jan Werich kdysi řekl: „Podařené manželství je div světa.“

Jde to vůbec? A má to dnes smysl?