18. - 26. srpna 2017 - Letní kurz Manželských setkání (MS), Třešť - průvodní informace

01.02.2017 12:35

Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání (dále Ms),

takzvaný letní kurz je osmidenní program sestávající z přednášek a setkání ve skupinkách, o kterém účastníci každoročně vypovídají, že je oslovil otevřeností, atmosférou přijetí, schopností představovat i nelehká témata s osvobozujícím humorem a tím, že místo pouček z knih obohacuje osobními zkušenostmi. Předpokládáme, že i vy jste se o Manželská setkání začali zajímat na základě doporučení přátel…

Pro koho je kurz určen?

Program je podnětný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém vzájemném vztahu a třeba i získat nové impulzy. Takže rozhodně není určen výhradně pro partnery, kteří jsou v krizi. Pokud jsou v současnosti či nedávné minulosti jeden nebo oba z manželů v odborné péči psychologa případně psychiatra, není to jistě překážkou účasti, ale je nutné konzultovat účast s daným odborníkem, případně  s organizátory.

Kurz Ms vychází z křesťanského prostředí, samozřejmě není nějakou náboženskou akcí, ale je třeba počítat s tím, že většinu účastníků tvoří křesťané různých denominací nebo sympatizanti.

Dostaneme se letos na Manželáky?

Víme, že se rozšířila obava, že ti, kdo se už Manželských setkání účastnili vícekrát, se tím pádem na kurz nemají šanci dostat. Byli bychom velice neradi, kdyby vás to odradilo od zaslání přihlášky! Jako každý rok uděláme vše pro to, abychom mohli účast umožnit co největšímu počtu manželských párů. A možná letos vůbec takový převis poptávky nebude!

Výbor YF rozhodl, že je žádoucí při potvrzování účasti upřednostňovat manželské páry, které se hlásí poprvé, nebo páry, které se zatím účastnili Ms pouze jednou. Také musíme vyhradit místy pro naše spolupracovníky, kteří na sebe vzali odpovědnost za určitou oblast organizace Ms (samozřejmě provázející páry skupinek, vedoucí hudební skupinky a další). I letos tedy vyhradíme necelou třetinu míst pro "nováčky" a další téměř třetinu pro širší tým spolupracovníků. Zhruba třetina kapacity tedy zbývá pro páry, které se již Ms účastnily.

Situaci komplikuje fakt, že kapacita kurzu je proměnlivá - nezáleží totiž jen na počtu lůžek ubytovacího zařízení. Velkou roli hrají proměnlivé faktory jako skladba rodin - počet dětí (navíc různých věkových kategorií), počet pečovatelů, počet provázejících párů a další. Nedokážeme tedy v lednu jednoznačně říci, kolik manželských párů se bude moci účastnit.

Z těchto všech důvodů budeme manželským párům, které na Ms byly již dvakrát a více, potvrzovat přijetí přihlášky, nicméně definitivní potvrzení účasti budeme zasílat až od dubna 2017. Dovolujeme si Vás přesto vybídnout k odvaze se každopádně přihlásit, byť budete muset na potvrzení déle čekat. Vloni se nedostalo jen několik párů.

Děkujeme za pochopení

Děti na kurzu

Každý rok apelujeme na zájemce o letní kurz, aby s sebou pokud možno nebrali děti. Opakovaně máme zpětnou vazbu od rodičů, jak rozdílný je pro ně přínos kurzu bez dětí a s nimi. Zvláště pro ty, kteří jedou poprvé, bývá přítomnost dětí velkou zátěží. Chápeme samozřejmě, že některé rodiny jsou v situaci, kdy opravdu nemají jinou možnost než vzít děti s sebou. - Prosíme vás ale, pokud je to jen trochu možné, pokuste se přijet bez dětí. Uvidíte, že kurz pro vás získá ještě úplně jiný rozměr.

V neposlední řadě platí i to, že místa, která jsou obsazena dětmi, není možné nabídnout dalším manželům

A pak je tu ještě jedna věc. Ceny pro všechny kategorie dětí jsou dotované. A paradoxně největší náklady jsou právě na menší děti (kvůli pečovatelům). Tím tedy účast menších dětí odčerpává část dotací, kterou bychom mohli použít pro manželské páry.

Účastnický poplatek a dotace

Všechny ceny - pro manželské páry i pro všechny kategorie dětí - jsou výrazně dotovány z našich grantů. Také i díky darům mnohých z vás můžeme i přispět účastníkům, kteří jsou v zásadní finanční tísni. Vyzýváme tedy páry, které by se z tohoto důvodu kurzu nemohly zúčastnit, aby se nám ozvaly a domluvily se s námi na možnostech dotace, kterou máme pro tyto příležitosti připravenou.

Naopak, máte-li možnost přispět jakoukoli vyšší částkou, než je účastnický poplatek, velice rádi Váš dar přijmeme. Tyto dary právě používáme jako podporu pro účastníky, kteří by jinak kvůli finančním těžkostem nemohli jet. Dar můžete zaslat na stejný účet 2400151181/2010, ale zvlášť (ne dohromady s účastnickým poplatkem) se specifickým symbolem 900, abychom jej skutečně mohli jako dar i využít. Jako variabilní symbol napište prvních 6 číslic rodného čísla partnera.

Ceník MS 2017:

Dospělý   …   3.700,-   (= pár … 7.400,-)

 

Rozdělení dětí podle věku a objednané stravy či lůžka:  

 

A: 13-18 let = narození mezi 19.8.1999 - 18.8.2004 (vždy plná strava, lůžko)…………… 2.850,-  

B: 3-13 let = narození mezi 19.8.2004 - 18.8.2014 (plná strava, lůžko)…………………..… 4.850,-  

C: 3-12 let = narození mezi 19.8.2004 - 18.8.2014 (pouze poloviční strava, lůžko)…… 3.730,-  

D: do 3 let = narození mezi 19.8.2014 - 18.2.2016 (poloviční strava, lůžko)……....……. 5.000,-   

E: do 3 let = narození mezi 19.8.2014 - 18.2.2016 (pol. strava, bez nároku na lůžko)  3.240,-   

F: kojenec narozený 19.2.2016 a poté (bez lůžka a stravy)…………………………..…………… 1.800,-

výbor YMCA Familia