15. - 21. srpna 2020 - Letní kurz Manželských setkání (MS) - průvodní informace

21.01.2020 14:02

Milí zájemci o účast na letním kurzu Manželských setkání (dále Ms)!

Moc nás těší, že uvažujete o naší akci. Takzvaný letní kurz je osmidenní program sestávající z přednášek a setkání v skupinkách, o kterém účastníci každoročně vypovídají, že je oslovil otevřeností, atmosférou přijetí, schopností představovat i nelehká témata s osvobozujícím humorem a tím, že místo pouček z knih obohacuje osobními zkušenostmi. Předpokládáme, že i vy jste se o Manželská setkání začali zajímat na základě doporučení přátel…

Pro koho je kurz určen?

Program je podnětný pro všechny, kteří chtějí pracovat na svém vzájemném vztahu. Má přinést nové impulzy, sloužit k prohloubení či obnovení vztahu.

Pokud tedy řešíte závažnou manželskou krizi (např. jste v rozvodovém řízení), zvažte, zda by nebylo lepší napřed vyhledat péči odborníků.

Pokud jste v současnosti (či nedávné minulosti) v odborné péči psychologa případně psychiatra, není to jistě překážkou účasti, ale je nutné konzultovat účast s daným odborníkem, případně s organizátory.

Kurz Ms vychází z křesťanského prostředí, samozřejmě není nějakou náboženskou akcí, ale je třeba počítat s tím, že většinu účastníků tvoří křesťané různých denominací nebo sympatizanti.

Dostaneme se letos na Manželáky?

Víme, že se rozšířila obava, že ti, kdo se už Manželských setkání účastnili vícekrát, se tím pádem na kurz nemají šanci dostat. Byli bychom velice neradi, kdyby vás to odradilo od zaslání přihlášky! Jako každý rok uděláme vše pro to, abychom mohli účast umožnit co největšímu počtu manželských párů. Například na Ms 2019 se nakonec nedostalo opravdu jen několik párů.

Výbor YF rozhodl, že je žádoucí při potvrzování účasti upřednostňovat manželské páry, které se hlásí poprvé, nebo páry, které se zatím účastnili Ms pouze jednou. Také musíme vyhradit místa pro ty, kteří na sebe vzali odpovědnost za určitou oblast
organizace Ms (samozřejmě pro provázející páry skupinek a další spolupracovníky). I letos tedy vyhradíme necelou třetinu míst pro "nováčky" a další téměř třetinu pro širší tým spolupracovníků. Zhruba třetina kapacity tedy zbývá pro páry, které se již Ms účastnily.

Situaci komplikuje fakt, že kapacita kurzu je proměnlivá - nezáleží totiž jen na počtu lůžek ubytovacího zařízení. Velkou roli hrají proměnlivé faktory jako skladba rodin - počet dětí (navíc různých věkových kategorií), počet pečovatelů, počet provázejících párů a další. Nedokážeme tedy v lednu jednoznačně říci, kolik manželských párů se bude moci účastnit.

Z těchto všech důvodů budeme manželským párům, které na Ms byly již dvakrát a více, potvrzovat přijetí přihlášky, nicméně definitivní potvrzení účasti budeme zasílat nejdříve od dubna 2020. Dovolujeme si Vás přesto vybídnout k odvaze se každopádně přihlásit, byť budete muset na potvrzení déle čekat. Kdykoliv se můžete informovat na telefonním čísle 606 745 048 nebo 602 212 734.

Děkujeme za pochopení.

Děti na kurzu

Každý rok apelujeme na zájemce o letní kurz, aby s sebou pokud možno nebrali děti. Opakovaně máme zpětnou vazbu od rodičů, jak rozdílný je pro ně přínos kurzu bez dětí a s nimi. Zvláště pro ty, kteří jedou poprvé, bývá přítomnost dětí velkou zátěží. Chápeme samozřejmě, že některé rodiny jsou v situaci, kdy opravdu nemají jinou možnost než vzít děti s sebou. - Prosíme vás ale, pokud je to jen trochu možné, pokuste se přijet bez dětí. Uvidíte, že kurz pro vás získá ještě úplně jiný rozměr.

V neposlední řadě platí i to, že místa, která jsou obsazena dětmi, není možné nabídnout dalším manželům

A pak je tu ještě jedna věc. Ceny pro všechny kategorie dětí jsou dotované. A paradoxně největší náklady jsou právě na menší děti (kvůli pečovatelům). Tím tedy účast menších dětí odčerpává část dotací, kterou bychom mohli použít pro manželské páry.

Účastnický poplatek a dotace

Všechny ceny - pro manželské páry i pro všechny kategorie dětí - jsou výrazně dotovány z našich grantů. Také i díky darům mnohých z vás můžeme i přispět účastníkům, kteří jsou v zásadní finanční tísni. Vyzýváme tedy páry, které by se z tohoto důvodu kurzu nemohly zúčastnit, aby se nám ozvaly a domluvily se s námi na možnostech další dotace, kterou máme pro tyto příležitosti připravenou.

Naopak, máte-li možnost přispět jakoukoli vyšší částkou, než je účastnický poplatek, velice rádi Váš dar přijmeme. Tyto dary právě používáme jako podporu pro účastníky, kteří by jinak kvůli finančním těžkostem nemohli jet. Dar můžete zaslat na stejný účet 2400151181/2010, ale zvlášť (ne dohromady s účastnickým poplatkem) se specifickým symbolem 900, abychom jej skutečně mohli jako dar i využít. Jako variabilní symbol napište prvních 6 číslic rodného čísla partnera.

Ceník MS 2020:

Dospělý   …   3.985,-   (= pár … 7.970,-)

 

Rozdělení dětí podle věku a objednané stravy či lůžka:  

 

A: 13-18 let = narození mezi 15.8.2002 - 14.8.2007 (vždy plná strava, lůžko)…………… 2.850,-  

B: 3-13 let = narození mezi 15.8.2007 - 14.8.2017 (plná strava, lůžko)…………………..… 4.850,-  

C: 3-12 let = narození mezi 15.8.2007 - 14.8.2017 (pouze poloviční strava, lůžko)…… 3.730,-  

D: do 3 let = narození mezi 15.8.2017 - 14.2.2019 (poloviční strava, lůžko)……....……. 5.000,-   

E: do 3 let = narození mezi 15.8.2017 - 14.2.2019 (pol. strava, bez nároku na lůžko)  3.240,-   

F: kojenec narozený 15.2.2019 a poté (bez lůžka a stravy)…………………………..…………… 1.800,-

výbor YMCA Familia

 

Přihlášku naleznete ZDE