14. - 21. srpna 2021 - Letní kurz Manželských setkání (MS) - průvodní informace

04.05.2021 16:25

Manželská setkání 2021

Milí „manželáci“, účastníci některých z letních kurzů Manželských setkání, ale i vy, kteří o účasti na akci přemýšlíte poprvé,

předně se omlouváme, že informace k letošním Manželským setkáním podáváme až nyní! Situace s vládními covidovými opatřeními nám znemožnila plánovat letní akci více dopředu. Vlastně ani v tuto chvíli nemáme žádné jistoty a nevíme, zda nebudeme muset naše plány přizpůsobovat aktuálním vládním nařízením. Organizace je tím pádem hodně složitá…

Předně však chceme jasně říci: s letošními Manželskými setkáními (MS) počítáme a chceme je zrealizovat jakoukoliv formou, která bude možná. Jdeme do „rizika podnikání“ a o něco takového žádáme i Vás. Prostě: pokud se teď na naší akci přihlásíte, můžete si být jisti, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom ji skutečně zrealizovali. (Možná víte, že loni jsme jako jediní organizátoři v republice letní kurz MS uspořádali – a úspěšně) Pokud by tomu přesto vládní opatření zabránila, tak byste stejně tento termín nemohli využít pro zahraniční dovolenou či jinou formu rekreace, protože by to bylo nejspíše též zakázané.

Termín: 14. – 21. srpna 2021 (od sobotního odpoledne do oběda následující soboty)

Prosíme, přihlaste se co nejdříve (do konce května), jednak tím organizátorům usnadníte plánování a jednak máme na MS již dlouhodobě převis poptávky, takže „kdo zaváhá“…

Je možné, že účast na kurzu bude muset být podmíněna negativním testem na Covid-19 (antigenním či PCR) nebo očkováním (upřesníme později). Během akce budeme respektovat aktuální protiepidemická opatření.

Jak to proběhne? Už v roce 2020 jsme zvolili variantu tzv. „hnízd“. Místo jednoho velkého kurzu jsme udělali tři menší, které ale byly spojeny organizovaným programem. Takové „tři v jednom“. Účastníci byli rozděleni do tří středisek, tedy hnízd, kde souběžně probíhal společný program. Hnízda byla vzájemně propojena, takže se nejednalo o tři samostatné kurzy. – Tato koncepce se loni velmi osvědčila, a proto to letos chceme udělat podobně!

Jednak je větší pravděpodobnost, že v srpnu budou povoleny takovéto menší akce a kromě toho je toto dělení výhodné kvůli eliminaci rizik. Rozdělením bychom chtěli docílit toho, že v případě nálezu nákazy v jednom středisku by zbylá hnízda mohla fungovat bez omezení… A máme připravené ještě i některé další varianty, které by reagovaly na případné změny vládních nařízení.

Hnízda letos budou na Monínci a v Praze na Fortně - podle počtu přihlášených a podle aktuálních opatření možná vznikne ještě jedno. (Ovšem to, na které místo budeme jednotlivé účastníky zařazovat, opravdu záleží na mnoha proměnných faktorech, a proto se Vaši destinaci definitivně dozvíte až v létě a nejsme schopni garantovat ubytování ve Vámi preferované lokalitě.)

Hnízda budou propojena online přenosy přednášek z jednotlivých středisek. V jednotlivých hnízdech budou probíhat setkávání ve skupinkách i další aktivity, každé hnízdo by mělo svůj místní organizační tým a také svého kněze či psychologa.

A pokud se letní kurz nebude moci ani v tomto formátu konat, chceme určitě zareagovat nějakou náhradní aktivitou (třeba i online, i když je to pro mnohé dnes už „neslušné“ slovo), aby naše vztahy mohly dostat podporu, posilu a inspiraci! (Jako jsme to dělali v lockdownu.)

Ze zkušenosti dobře víme, že z programu MS načerpáte podstatně více, pokud pojedete bez dětí a seženete si na ně hlídání. Nicméně pro děti, které musíte nezbytně vzít s sebou, budou mít v době přednášek a skupinek program osvědčení pečovatelé.

Větší změna je u tzv. Áček, tedy teenagerů od 13 do 18 let – pro ně je letos v době kurzu připraven samostatný tábor, nebudou ubytováni ve stejném objektu jako Vy a nejspíš se celý týden neuvidíte. Nabídka samozřejmě platí jen pro účastníky kurzu. J

Víme, že finanční situace některých účastníků letos asi nebude příliš optimistická, a tak chceme individuálně řešit i možnosti slevy účastnického poplatku. Pokud by finanční tíseň byla jedinou překážkou jet, tak určitě zkontaktujte nás organizátory a budeme s Vámi hledat nějaké řešení

Ceník MS 2021 (uvedené ceny jsou opravdu výrazně dotované díky získaným dotacím a drobným i větším sponzorům. Až budeme posílat podklady k platbě, nabídneme i možnost platit plnou cenu – komu to jeho finanční možnosti dovolí):

Dospělý:   5.450,-   (= pár … 10.900,-)

Rozdělení dětí podle věku, objednané stravy či lůžka a rozdělení pečovatelů (individuální nebo skupinkový):  

A: 13-18 let = narození mezi 15.8.2003 - 14.8.2008 (vždy plná strava, lůžko, vl. tábor).. 3.100,-  

B: 3-13 let = narození mezi 15.8.2008 - 14.8.2018 (plná strava, lůžko, skupinka)………… 5.000,-  

C: 3-12 let = narození mezi 15.8.2008 - 14.8.2018 (poloviční strava, lůžko, skupinka)…… 4.200,-  

D: do 3 let = narození mezi 15.8.2018 - 14.2.2020 (poloviční strava, lůžko)……....……….. 5.000,-   

E: do 3 let = narození mezi 15.8.2018 - 14.2.2020 (pol. strava, bez nároku na lůžko)….. 3.900,-   

F: kojenec narozený 14.2.2020 a poté (bez lůžka a stravy)…………………………..…..………… 2.500,-

Pro ty, co nevědí „co to jsou Manželská setkání“:

Víme, že pokud nás má vztah dlouhodobě naplňovat, je třeba na něm vědomě pracovat a posilovat ho – vztah dvou lidí přece není konstantní, neměnný, bezúdržbový… Manželská setkání mají za cíl prohloubit, upevnit či obnovit partnerské vztahy.  

Kurz je veden v duchu křesťanských zásad, ale cílem je práce na vztahu, nikoliv řešení náboženských otázek. Je otevřen širokému okruhu zájemců, kteří se rozhodli poznat a prohloubit svůj vztah. Program je určen všem, bez rozdílu věku.

Manželská setkání jsou vedena jako laická aktivita. Přednášejícími jsou manželé, kteří neprezentují jen teorii, ale otevřeně ji dokumentují svým vlastním životním příběhem. Po celou dobu akce je ovšem k dispozici i tým zkušených odborníků: psycholog, psychiatr – rodinný terapeut, lékař a kněží s bohatými zkušenostmi v oblasti partnerských vztahů. Tým je připraven nabídnout pomoc nejen na místě, ale i doporučit následné kroky, případně nabídnout kontakty na další odborníky.

Program kurzu je připraven podle finského modelu YMCA Whole Marriage Ministries, který inspiroval podobné aktivity v mnoha evropských státech a nejen v Evropě. V ČR působí od konce 80. let, náš tzv. pražský kurz už od roku 1997.

Program Manželských setkání je věnován tématům jako hledání zdravého sebevědomí, uspořádání priorit a životních hodnot, role odpuštění v každém partnerském vztahu, odstranění chyb v komunikaci, vzájemné sdělování klíčových potřeb partnerů, sexualita a další.

Přednášky ze širokého okruhu témat vzájemných vztahů muže a ženy jsou doplněny skupinovou prací. Účastníci se scházejí ve skupinkách tvořených 3 – 4 páry, kde se společně zamýšlejí nad tématy přednášek a vzájemně se obohacují o zkušenosti. Sdílení moderuje zkušený tzv. provázející pár, který ale sám také přijel obohatit svůj vztah, nefunguje jako profesionál. Tyto skupinky účastníci již tradičně v anonymní anketě chválí jako nejdůležitější a nejpřínosnější část programu.

Pro zájemce funguje i nabídka přidruženého duchovního programu s úzkou souvislostí s obnovou partnerských vztahů. Zahrnuje přednášky, společné modlitby, bohoslužby i příležitost k osobním rozhovorům s kněžími. V průběhu týdne funguje i nabídka sportovních a kulturních aktivit.

Přihlášku naleznete ZDE