PPS

Milí spolupracovníci, těšíme se, že se s Vámi i v roce 2018 budeme setkávat nejenom společně se všemi ostatními manželáky na velkých akcích, ale i jako širší tým MS v obvyklé době - většinou poslední čtvrtek v měsíci v Praze - Troji.

 

Vzpomínka na 5P

O víkendu 5. až 7. prosince se v klášteře Bosých karmelitánů ve Slaném konal již tradiční seminář 5P, který je neodmyslitelně spojený s tandemem osvědčených lektorů v podobě Lídy Bartůškové a Petra Tavela, kterého spíše známe pod řeholním jménem Egýd. Téma semináře znělo navýsost aktuálně a prakticky: Time management jako duchovní úkol. 
S Radkou jsem si nenechali ujít tuto lukrativní nabídku a na seminář se i přes rozmanité komplikace v podobě problematického hlídání dětí, havárie vody apod. přihlásili. A vůbec jsme nelitovali. Co vlastně zmínit nejdříve? Pro mne osobně 5P nejvíce představoval víkend bez dětí, kdy jsem se v adventním čase poprvé zastavil, přestal řešit šílené tempo nepřeberných pracovních povinností a doopravdy vypnul. Určitě jsem takovýto restart (což je zkratka za znovu a lépe) potřeboval. Pracovní úkoly se mi sice kupí dále, ale já už se z nich nějak nehroutím. A za to vděčím právě 5P. A myslím, že i pro ostatní byl seminář tak nějak "za odměnu". Rozhodně nebylo hlavním cílem strhat co nejvíce nějakých výkonů. Větší smysl jsme našli ve společenství ostatních provázejících párů z manželských setkání, kdy jsme se mohli v pohodové atmosféře u praskajícího ohně z krbu těšit jeden ze druhého a podělili se o naše rozmanité pohledy. A zde bych rád vyzdvihl spíše nenápadnou ale veledůležitou roli Lídy a Egýda, kteří citlivě moderovali naši diskusi a ve vhodný okamžik něco lehce naťukli, tu zase položili otázku anebo pohotově vytáhli nějaké moudro, které zarezonovalo s danou situací. Celý program byl ve znamení různých zážitků. Ani tolik nešlo o to zpracovávat intelektuálně všudypřítomné JAK, CO A PROČ, ale jednoduše si prožít chvíli nad nějakým jednoduchým úkolem. Nebudu tupě vyjmenovávat všechno, co si na nás Lída s Egýdem připravili - stejně se kouzlo okamžiku nedá nacpat do slov a předat dál. Uvedu jen, že asi největší ohlas vyvolalo modelování poslepu jako originální forma modlitby. Však si to někdy vyzkoušejte sami. 
Přestože jsme 5P již dvakrát předtím absolvovali, nedokázali jsem pohotově odpovědět na otázku, co vlastně kryptická zkratka 5P znamená. Pravděpodobně Praktický Průvodce Pro Provázející Páry. Jsme ostudy a budeme muset seminář zase někdy opakovat! 
Ještě bych rád doplnil, že Egýd byl v září jmenován profesorem psychologie a děkanem teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, čímž se mu život radikálně proměnil a hlavně beznadějně zaplnil. Takže jsme všichni rádi, že nás nevyškrtnul ze seznamu jeho nepřeberných aktivit a máme tu čest býti i nadále považováni za jeho prioriotu. Máme radost a děkujeme!
Na závěr bych rád poděkoval bratřím za poskytnutí prostor kláštera (ach ta kaple, a ta zahrada...), za jejich pohostinnost a hlavně za pochopení, se kterým nás vetřelce nechali vstoupit do svého domova.
Martin Zeman

 

V roce 2014 proběhla setkání:
 

30. ledna - setkání u Hegrlíkových, přednáška PhDr. Petra Goldmanna

27. února -  setkání u Hegrlíkových, přednáška PhDr. Hany Junové

14.-16. března - školení 5P s ověřenou dvojicí Peterem Egýdem Tavelem a Lídou Bartůškovou

27. března - schůzka PPS po přednášce Bezpečnosti dětí ve virtuálním prostoru v Lucemburské 7 (po 21 hod.)

24. dubna - setkání u Hegrlíkových, přednáška bude upřesněna

7.-11. května - exercicie s Láďou Heryánem a následné školení provázejících párů (tzv. "Písečná", ale ne v Písečné)

29. května - pracovní setkání u Hegrlíkových před letním kurzem

26. června - setkání u Hegrlíkových, přednáška Václava Vacka "Jsi v mých očích drahý a vzácný" k heslu letního kurzu, příprava MS

29. srpna - "Husa" v Lucemburské 7 - tradiční setkání po letním kurzu, hodnocení a zpětné vazby účastníků

27. listopadu - přednáška Katky Lachmanové "Začíná adcent" u Hegrlíkových